Menu
LESSENTABEL
Algemene vorming
Engels 2
Frans 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 3
Wiskunde 3
Muziek 1
Beeld 1
Techniek 2
Wetenschappen 1
Basisoptie
STEM-technieken 10
Lesuren differentiatie 2 u. (1 pakketje te kiezen uit)
T+ * x
Kunst en sport x
TOTAAL 32

* T+ : zowel theoretische als praktische uitbreiding van techniek