Menu

Wat?

De Vlaamse Regering wil jonge mensen motiveren om te kiezen voor exacte wetenschappen, technologie, het ingenieursvak en wiskunde: Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM).

Waarom?

Ondanks het gegeven dat er voldoende leerlingen in STEM-georiënteerde studierichtingen zitten in het middelbaar onderwijs in Vlaanderen, zijn er onvoldoende afgestudeerden met een STEM-diploma van het hoger onderwijs.

Wat te doen?

Een belangrijke reden voor het tekort is de manier waarop STEM onderwezen wordt in het middelbaar onderwijs: de samenhang tussen de verschillende STEM disciplines is onduidelijk voor de meeste leerlingen. Om die tekorten weg te werken, investeert de Vlaamse Regering met het STEM-actieplan in het verder ontwikkelen van passie voor STEM.

STEM@school project

Een vernieuwing van de didactiek voor STEM is noodzakelijk. Daarom zijn wij met de richting industriële wetenschappen in het STEM@school-project gestapt. Het STEM@school project is een project van de universiteit Antwerpen en de KULeuven. De focus van dit project is de ontwikkeling en de invoering van een geïntegreerde en innovatieve STEM-didactiek in het secundair onderwijs. Met de richting industriële wetenschappen doen we mee als ontwikkel- en als testschool.

Industriële wetenschappen

De richting industriële wetenschappen is de STEM richting bij uitstek. De vier letters van het woord STEM komen hier volledig tot hun recht en worden in praktijk gebracht in het vak engineering!

Klik HIER voor visie op STEM in Don Bosco Haacht.