MenuINSCHRIJVEN IN HET EERSTE JAAR - SCHOOLJAAR 2020-2021


Zoals u misschien al wel weet, verandert de inschrijvingsprocedure.

Om aanspraak op een plaats in het 1e jaar van onze middenschool te kunnen maken, zal u uw kind eerst digitaal moeten aanmelden. U krijgt daarvoor vier weken de tijd: deze aanmeldingsperiode start de laatste week voor de paasvakantie en loopt tot het einde van de eerste week na de paasvakantie, m.a.w. van 30 maart tot en met 24 april 2020.

Voor meer info over de inschrijvingsprocedure kan je terecht op DEZE LINK.


Onze infoavond voor ouders van basisschoolverlaters staat op donderdag 5 maart om 20 u. geagendeerd.

De opendeurdag valt dit schooljaar op zaterdag 7 maart, van 11 tot 16 u.