Menu
Duaal leren in de derde graad TSO/BSOIn het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met de proeftuin duaal leren in de richting Se-n-Se Chemische procestechnieken TSO. De leerlingen in deze richting krijgen gedurende 15 weken verspreid over twee periodes een intensieve opleiding aangeboden in de chemische nijverheid.

Gezien het succes van de duale leerweg, zijn wij in het schooljaar 2017-2018 ook in de arbeidsmarktgerichte richtingen Elektrische installaties BSO gestart met de duale opleiding.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 breiden wij onze deelname aan de proeftuin verder uit met de richtingen Elektromechanische technieken TSO duaal en Mechanische vormgevingstechnieken TSO duaal.