Menu
Duaal leren in de derde graad TSO/BSOIn het schooljaar 2016-2017 zijn wij gestart met het proefproject duaal leren in de richting Se-n-Se Chemische procestechnieken in het zevende jaar. Gezien het succes van de duale leerweg in deze richting, hebben wij beslist om ook in de arbeidsmarktgerichte richtingen te starten met dit proefproject.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 breiden wij onze deelname aan het proefproject uit en starten we in het vijfde jaar Elektrische installaties BSO en in het vijfde jaar Lassen-constructie BSO met de leerweg duaal leren. Leerlingen kunnen vanaf volgend schooljaar kiezen of ze in deze richtingen via de gewone weg hun getuigschrift behalen of via de duale leerweg.

Duaal leren in de derde graad BSO is een geïntegreerd traject waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Via de werkervaring verwerft de jongere de nodige arbeidsmarktgerichte competenties. In duaal leren spenderen jongeren minstens 60 procent op de werkvloer. Op de werkvloer krijgen de leerlingen – naast de specifieke vaardigheden nodig voor die job – ook te maken met de houding die van een werknemer verwacht wordt: op tijd komen, feedback vragen en aanvaarden, met deadlines werken enzovoort. Het systeem is bedoeld voor arbeidsrijpe en quasi-arbeidsrijpe jongeren die vrijwillig kiezen voor deze leerweg. De jongeren komen via een vorm van een sollicitatieprocedure terecht in duaal leren. De leerling krijgt een leertraject op maat en komt in contact met zijn mogelijke werkplaats.Lees HIER een artikel uit "De Bond" over duaal leren.